QRecta

Säkerhetställer rätt kvalitet

QRecta är ett konsultbolag som hjälper sina kunder att kvalitetsäkra affärskritisk information och de informationshanteringssystemen som bygger upp kundens affär. Informations mängden och behovet av informationsanalys kommer att öka explosionsarat i dagens och framtidens företag. Behovet att säkerhetställa att informationen har "rätt kvalitet" kommer därför att öka i samma takt.

 

För oss är det affären som bestämmer vad som är rätt kvalitet. Detta görs genom an analys av relationerna mellan begreppen Kostnad, Kvalitet och Tid.

Bristfällig kvalitet i din Business Intelligence lösning?

Har du dålig kvalitet i din befintliga BI lösning eller planerar du införa BI?

QRecta hjälper dig med MDM (Master Data Management) och inför automatisk kvalitetsäkring av din kritiska verksamhets information.

Kostsam och långsam produktutveckling?

Tycker du din kvalitetsäkring är både långsam och kostar för mycket?

 

QRecta har mycket lång erfarenhet av att införa effektiv kvalitetsäkring. Vi brinner för att få hjulen i våra kunders mjukvaru fabrik att snurra fortare och med mindre resurs utnyttjande.

Copyright © All Rights Reserved